contents

ထိပ္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ > ဝတၳဳမ်ား

စခန္းသာ
Chapter 1
ၾကည္ေအး

ထိုေနရာ၌ ေကာင္းကင္သည္ အမိုးျဖစ္၍ ေျမျပင္သည္ ၾကမ္းျပင္ျဖစ္ေလ၏။ ရာသီတို႕ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲပံုကို နီးနီးစပ္စပ္ ေတြ႕ထိခံစားႏိုင္ေပ၏။ ေလသည္ လန္းဆတ္ေမႊးျမသည္။ ပန္းတို႕ အေလ့က် ပြင့္ဖူးျမဲပင္၊ လိပ္ျပာမ်ားရစ္ဝဲ လွည့္ပတ္သည္ကို ငွက္မ်ားက သီခ်င္းဆိုေပးသည္။ ေန႕သည္ ေရႊေရာင္ ညဥ့္သည္ ေငြေရာင္ျဖင့္ ျပီးေလ၏။ မိုက္ေမွာင္တြင္းမွာေတာင္ စိန္ေရာင္ လက္သည္ကို ရွာလွ်င္ ေတြ႕မည္။


ထိုေနရာ၌ လူတစ္ေယာက္၊ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ႏွင့္ တေယာတစ္လက္ စုေဝးလ်က္သားရွိသည္။


ထိုလူတစ္ေယာက္ကား အမ်ိဳးအမည္ မထင္ရွားသူပင္တည္း။ သူသည္ ဘယ္ေနရာမွာ ေမြးဖြားခဲ့သည္ မသိ။ အရပ္ရပ္သို႕ လွည့္ပတ္ ေနရင္း ၾကီးျပင္းခဲ့သည္။ သူ၏ ကေလးဘဝသည္ လြတ္လပ္သည္။ ငတ္ျပတ္သည္။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တို႕ျဖင့္ ျပည့္ဝသည္။ မ်က္ရည္ႏွင့္ ေတးတို႕ျဖင့္ လုံးေထြးသည္။


သူ႕နာမည္ကို ဘယ္သူမွမၾကားစဖူး။ ဘယ္သူကမွလည္း မေမးျမန္းေခ်။ သူ႕၌ နာမည္ရွိပါသလားဟူ၍ အံ့ဩမည့္သူ တစ္ေယာက္ တေလ ေပၚခဲ့ဖူးသလားေတာ့ မသိ။ သူ႕ကို အားလုံးက ပစ္ပယ္ထားေလသည္။


သူသည္ ညိဳေမာင္း၏။ က်စ္လစ္၏။ ရာသီႏွင့္ေရာဂါတို႕ဒဏ္ကို မညည္းမညဴ ခံႏိုင္၏။ စိတ္ကူးဆန္းၾကယ္တတ္သည္။ မိုးေရေပါက္ကို ေသာက္တတ္သည္။


သူ႕ႏွလုံးသည္ အစာဝစြာစားရေသာအခါ၌ မွန္ကန္သန္မာစြာ ခုန္ေလ့ရွိသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားသည္ႏွင့္အမွ်လည္း ေႏွးတတ္ ျမန္တတ္ သည္။ ၾကာႏိုင္သမွ် ၾကာရွည္စြာ ခုန္မည့္ ႏွလုံးပင္တည္း။


ရက္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ပိုးေကာင္မွ လိပ္ျပာသို႕ ေျပာင္းေသာအဆင့္မ်ိဳး၌ ျငိမ္သက္ေနတတ္၏။ ထိုအခါ၌ သူ႕လက္ဆယ္ေခ်ာင္း၌ နတ္သမီးဆယ္ေယာက္ ကၾကသည္။ အားလုံးေသာအေရာင္တို႕သည္ ၾကီးမားေသာ သက္တံ တံတားကို ေဆာက္ကာ သူ႕ကို ဇာတိ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာသို႕ပင္ ေခၚေဆာင္ေတာ့မည္ဟန္ကို ျပေလ၏။ ေႂကြရြက္ဝါမ်ား၊ ႏွင္းဆီပြင့္ဖတ္မ်ား၊ ေျမသင္းရနံ႕မ်ား၊ အေဝးမွ စိမ္းညိဳ႕ မည္းမိႈင္းေသာ ေတာအုပ္မ်ားသည္ သူ႕အာ႐ံု၌ အက်ဳံးဝင္၏။ သူသည္ ဩကာသေလာက၏ ဘုရင္ဧကရာဇ္ ျဖစ္၍ ေနေလ၏။


ထိုတေယာကို သူသည္ ပူေဆြးလြမ္းဆြတ္လ်က္ရွိေသာ မိန္းမငယ္တစ္ေယာက္ထံမွ လုယူရရွိခဲ့ေလသည္။ သည့္ထက္ပို၍ေတာ့ သူမေျပာတတ္ေခ်။ စင္စစ္မူ ထိုတေယာ၌ အတိတ္ရွိသည္။


ထိုတေယာကို ပညာတတ္လို႕၊ စိတ္ခ်မ္းသာလို၍ ( အခ်စ္ျဖင့္ တိုင္းထြာျခင္းက လြဲ၍ ) မတူတန္သာေသာ မိန္းမကို ရယူခ်င္ျခင္း ျပင္းသည့္ ေက်းေတာသားတစ္ေယာက္ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တေယာအိမ္ကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွရေသာ ထင္း႐ႉးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္။ တေယာတိုင္ႏွင့္ ခလုတ္မ်ားကား မာေက်ာေသာ ပိေတာက္သားဝင္၊ ၾကိဳးေလးၾကိဳးအနက္ အတုတ္ဆုံးၾကိဳးမွာ ေဟာင္းအိုေသာ ေစာင္းေကာက္မွ ရသည့္ပိုးျဖင့္ က်စ္ေသာ ပိုးၾကိဳးပင္တည္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုးတံမွ ျမင္းျမီးျဖင့္ တို႕ထိလိုက္ေသာ္ ရရွိသည့္အသံသည္ အနည္းငယ္ထုံးေသာ္လည္း နက္နဲသည္။


ေက်းေတာသားသည္ ငယ္ရြယ္တုန္းပင္ ဖ်ားနာ၍ ေသသည္။ ေသမွငိုတတ္ေသာ ခ်စ္သူထံသို႕ တေယာေရာက္လာသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကဗ်ာ ဂီတတို႕သည္ မျပဳတတ္ေသာ လက္မ်ား၌ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္ရွိကာ ေနာက္ဆုံး သူ႕ထံေရာက္လာခဲ့မွပင္ ႏိုးထလာၾကေတာ့ေလသည္။


ထိုတေယာသည္ လြယ္အိတ္ထဲ၌ အျမဲရွိကာ သြားေလရာပါသည္။ ထို႕ျပင္ သူ႕အား မျဖစ္စေလာက္ေသာ အေလးခ်ိန္ႏွင့္လည္းေကာင္း ရွုပ္ယွက္ကန္႕လန္႕ႏိုင္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း ဒုကၡမေပး၊ အေၾကာင္းမူကား သူ႕လြယ္အိတ္ကို ေမ်ာက္မငယ္ကေလးက အျမဲထမ္းပိုးေလ့ ရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။


ေမ်ာက္မငယ္ကေလးႏွင့္ သူတို႕သည္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားပင္တည္း။ သူတို႕သည္ ညနက္သန္းေခါင္ အထိ စကားေျပာတတ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအခါ၌ ကစားၾကသည္။ စိတ္ဆိုးသည့္အခါမ်ား၌ လည္ခ်င္းယွက္၍ ငိုၾကသည္။


ေမ်ာက္မငယ္ကေလးသည္ အေမြးညိဳ၍ အလြန္ေသးေကြးေသာ ေမ်ာက္မ်ိဳးပင္တည္း၊ ေႏြရာသီတစ္ခုန သူသည္ ျမစ္ကမ္းခ်ံုႏြယ္မ်ား ၾကားသို႕ တိုးဝင္သြားရင္းက အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႕သည္ တစ္ေယာက္မွတစ္ေယာက္ ကင္းကြာ၍မရ။ တစ္ေယာက္ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ က်န္တစ္ေယာက္ေသဆုံးျခင္းသည္ အခ်ိန္ကြာျခားလိမ့္မည္မဟုတ္။


အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ေသာအခါမ်ား၌ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္သည္ တဆတ္ဆတ္တုန္ကာ တစ္ေယာက္ကိုယ္ကို တစ္ေယာက္ဖက္ကာ အားရွိခဲ့ၾကသည္။ မေလာက္ငေသာအစာကို ထက္ဝက္ခြဲ၍ စားခဲ့ၾက၏။ ေဆာင္းရာသီ၌ ကိုယ္ေငြ႕ႏွစ္ေငြ႕ေပါင္း၍ ေႏြးခဲ့ၾက၏။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ေယာက္လက္တစ္ေယာက္ ဆုပ္ကိုင္၍ ထိုင္ခဲ့ၾက၏။


တစ္ခါတစ္ရံေတာ့လည္း ရမၼက္မုန္တိုင္းတို႕ ထလာတတ္သည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕သည္ သစၥာရွိ၍ ခြင့္လႊတ္တတ္ရကား အျမဲတမ္းပင္ သည္ႏွစ္ေယာက္သားသည္ တည့္ေနၾကသည္။


မုန္တိုင္းကို ငံု႕လွ်ိဳးျခင္းျဖင့္ သူတို႕ ေတြ႕ဆုံသည္။ သို႕လွ်င္ သူသည္ မိမိ ဝင္ဆံ့ေသာ မည္းေမွာင္ေသာ မြဲခ်ာစုတ္ပဲ့လွသည့္ လူေန ရပ္ကြက္မ်ားသို႕ ကပ္တတ္သည္။ ညစ္ညမ္းျခင္း၏အစြန္မွ ဆန္႕က်င္၍ ထင္လင္းလာေသာ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းျဖင့္ သူ ျပန္လာ တတ္သည္။ သူ႕၌ ျပန္လာႏိုင္ေသာ သတိၱရွိသည္။


ေမ်ာက္မငယ္သည္လည္း တေႏြေႏြ၌ ေမ်ာက္ငယ္ကေလးမ်ားကို ခ်ီပိုး ႏို႕တိုက္လ်က္ရွိတတ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း သူတို႕သည္ ဘယ္သူမွ ၾကားဝင္၍မရႏိုင္ေသာ ႏွစ္ေယာက္တည္းအျဖစ္သို႕ ျပန္ေရာက္သည္။ ကေလးငယ္ဆိုသည္မွာ တစ္ေန႕၌ ၾကီးျပင္းလာ၍ သူလိုရာ သြားတတ္သည္တကား။ မိခင္မ်က္ရည္လည္း ေျမေပၚသို႕ က်ခ်င္ က်ခဲ့မည္။


ခါတိုင္းလိုပင္ ဘာမွမဆန္းျပားဘဲ ေအးခ်မ္းေသာနံနက္၌ သူသည္ တေယာကို စမ္းမိေလသည္။ အသံတို႕သည္ ယက္ေပါက္ ေရာက္သလို တုန္တခိုက္ခိုက္ႏွင့္ ဆန္းျပားျမဴးကြန္႕လာေလ၏။ ေမ်ာက္ငယ္သည္ က်န္ေသာ သူ႕ပခုံးတစ္ဘက္ေပၚသို႕ ခုန္တက္ကာ ေခါင္းကိုဖက္၍ ဟိုဘက္နားရြက္ကို ဆြဲထားသည္။ မတိုင္းဆႏိုင္ေသာ တဒဂၤဟူ၍လည္း ထင္ရေသာအခ်ိန္ ကုန္ဆုံးသြားေသာ္ သူ႕တေယာသည္ ပခုံးေပၚမွ ေလွ်ာက်၍ ေပါင္ေပၚ၌တင္ေလ၏။ သို႕ေသာ္လည္း ေတးသည္ မပီသ႐ံုႏွင့္ ပို၍ ေပ်ာင္းညင္း႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား ပၪၥသီခနတ္၏ တမန္ေတာ္တို႕သည္ ေလ၌ ကခုန္ကာ တေယာၾကိဳးကို ဝင္တိုးမိၾကေပ၏။ ေမ်ာက္မငယ္ကား ၾကည္ႏူးေသာမ်က္ရည္မ်ား ေတြစိမ့္ကာ ငိုယိုေနသည္။ ခ်မ္းသာသူကား နစ္ေမာလ်က္ အေသပမာ ေျမာကာ မွိန္းသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အိပ္မက္မဆုံးခင္ ႏိုးရေပဦးမည္။


ၾကည္ေအး
႐ႈမဝမဂၢဇင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၁၉၅၃

ပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ျပန္သြားမည္ >>
ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။